Koutek zdravého životního stylu
Obesity News

Projekt koutek
zdravéhoživotního stylu

Cílem koutku je poskytnout korektní informační zdroje pro lidi, kteří mají zájem o změnu životního stylu. Roční předplatné novin Obesity NEWS je základní podmínkou pro zřízení koutku. Cena a počet ks závisí na výši registračního poplatku do projektu Koutek zdravého životního stylu.

Obesity NEWS

Měsíčník přinášející články lékařů a specialistů v oblasti zdravého životního stylu. Roční předplatné novin Obesity NEWS je základní podmínkou pro zřízení koutku. Cena a počet ks závisí na výši registračního poplatku do projektu Koutek zdravého životního stylu

Zápisník jídelníčku a pohybové aktivity a tabulky energetických hodnot potravin

Prodejné brožury k orientaci v energetických hodnotách potravin a pomoc při efektivní redukci hmotnosti.

Tabulky energetických hodnot potravinZápisník jídelníčku a pohybové aktivity

Plakát

Plakát o rozměrech 0,5 m×0,8 m, který upozorňuje nejen na možnost zakoupení zápisníčků a energetických tabulek, ale také povzbuzuje případné zájemce k návštěvě rekondičních center VŠTJ Medicina Praha, kde může váš klient zdarma konzultovat nejen jídelníčky, ale i možnosti pohybových aktivit.

Dále jsou zde stručná upozornění, webové stránky našich internetových i tištěných novin, ale například i on-line poradny, při kterých může váš klient zdarma konzultovat své problémy s nutričními terapeuty, lékaři, instruktory pohybových aktivit apod. Při objednání 10 ks zápisníčků a 10 ks tabulek, plakát zdarma.

Letáčky

Letáčky, které znázorňují zmenšenou verzi plakátu (na letáčcích může být adresa resp. logo vaší lékárny/pracoviště).

Materiály

Materiály s tematickým zaměřením například začínáme hubnout, cvičíme s cukrovkou apod. Počet kusů materiálů je dodáváno pravidelně v závislosti na Vámi vybraném registračním poplatku do projektu Koutek zdravého životního stylu.

Ostatní

Semináře, veřejné akce – individuální aktivity každého koutku. V rámci vyhlášení konkrétního celorepublikového dne VŠTJ MEDICINA Praha poskytne službu nutričního terapeuta přímo ve Vaší lékárně.

Seznam distribučních míst

Bude upřesněno.

Rekondiční centra

Chcete dělat něco pro své zdraví pod dohledem lékařů, výživových poradců a nutričních terapeutů? Seznamte se s rekondičními centry.
Více na www.vstj.cz.

Chci zřídit koutek

Chcete provozovat koutek zdravého životního stylu?
Vyplňte kontaktní formulář.

Obesity NEWS - noviny pro prevenci a léčbu obezity